- ScaleGuard - montaż

Zakres działania ScaleGuard

Scaleguard zmienia charakter wapnia w wodzie przepływającej przez spiralę tak, aby nie tworzyła osadu. Należy pamiętać, że wapń jest nadal składnikiem wody i będzie pojawiać się w urządzeniach, przez które nie przepływa bieżąca woda, np. w czajniku.

Scaleguard będzie:
1. Zapobiegać tworzeniu się dalszego osadu.
2. Usuwać istniejący osad w całym systemie.
3. Zmiękczać osad wokół kranów, umywalek, toalet, itp.
4. Zmiękczać wodę czyniąc ja przyjemniejszą dla skóry i odzieży.

Jak sprawdzić, że Scaleguard działa poprawnie:
Różnicę zauważa się w zależności od twardości i ilości używanej wody. Generalnie jest to widoczne w przeciągu 4-6 tygodni, a często nawet wcześniej. Możliwe, że Scaleguard będzie wydawał się być mniej efektywny po kilku tygodniach użytkowania, co jest rezultatem dotychczasowego usuwania osadu. W momencie kompletnego usunięcia osadu z systemu, urządzenie osiągnie pełność efektywność działania.

Zawartość pudełka

a) 1 x Scaleguard z 3 metrowym kablem i wtyczką.
b) 1 x 3 m kabel sygnałowy.
c) 2 x śruby + plastikowe kołki do zamocowania produktu do ściany. Szablon mieści się na końcu instrukcji.
d) 4 x opaski kablowe (plus 2 x opaski zapasowe) do przymocowania kabla sygnałowego do rurki.


Miejsce instalacji

Zlokalizuj główne przyłącze wody po czym zaplanuj miejsce na spiralę (patrz poniżej). Produkt może być zainstalowany w odległości do 1 metra od rury i do 3 metrów od gniazdka elektrycznego. Spirala może być zainstalowana na rurce miedzianej, plastikowej lub stalowej. Jeśli masz wybór między rurka miedzianą i plastikową, wybierz plastikową nawet jeśli jest większa w rozmiarach - Scaleguard działa wtedy najlepiej. Rurka z zainstalowaną spiralą może być umieszczona zarówno pionowo, poziomo jak i przekątnie, a obudowa Scaleguard może być zainstalowana pionowo i poziomo.

Ważne wskazówki dla prawidłowego działania

1) Aby uzyskać najlepszy rezultat należy użyć przynajmniej 10 cm prostej bezzaworowej rurki bez zacisków uziemiających. Spirala zajmuje 5 cm w centrum rurki i wymaga pozostawienia po 2.5 cm wolnej rurki na obydwu końcach.
2) Tam gdzie to możliwe, zainstaluj spiralę przynajmniej 15 cm z dala od dużych obiektów żelaznych i stalowych, szczególnie silników elektrycznych (małe rury i bok np. pralki lub piekarnika nie stanowią problemu).
3) Nadmiar kabla sygnałowego należy odciąć.
4) W razie braku miejsca na zainstalowanie urządzenia, można zamontować dwie rurki, każda z własną spiralą (patrz diagram poniżej).

Montowanie produktu i potrzebne narzędzia

Produkt może być zamontowany w każdym wygodnym miejscu, pod dowolnym kątem, jednak przynajmniej w odległości 15 cm od spirali.

Instalacja spirali

Aby zainstalować kabel sygnałowy usuń izolację z jednego końca i wysuń 1 cm miedzianego przewodu. Skręć wiązkę przewodu, odciągnij jeden z zacisków, wsuń odsłonięty kawałek przewodu do jednego z kolorowych zacisków, po czym zwolnij zacisk. Biegunowość nie ma znaczenia. Przymocuj mocno kabel sygnałowy do rurki za pomocą opaski kablowej, po czym owiń ciasno kabel sygnałowy wokół rurki 10 lub 11 razy (więcej lub mniej zredukuje skuteczność) i przymocuj kabel ponownie drugą opaską kablową. Przytnij nadmiar kabla, odsłoń jego koniec i wsuń do drugiego zacisku.

Podłączenie do sieci elektrycznej

W łazienkach lub wilgotnych warunkach, Scaleguard musi być zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka (obwód elektryczny w samym produkcie jest wodoszczelny i funkcjonuje bezpiecznie w wilgotnym otoczeniu.) Gniazdko również powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Podłącz Scaleguard do gniazdka. Produkt pozostaje podłączony do sieci elektrycznej na stałe.

Wskaźnik

Czerwone światło wskaźnika oznacza, że produkt jest podłączony do sieci. Zielone światło wskaźnika, które zapali się dopiero po podłączeniu kabla sygnałowego, oznacza że Scaleguard działa prawidłowo. Jeśli żadne ze świateł nie działa, sprawdź bezpiecznik (3 A) oraz wszystkie połączenia elektryczne.

Praktyczny pokaz montażu

Problemy instalacji

Na wypadek problemów z instalacją, zadzwoń pod podany poniżej numer: 506 092 693

Gwarancja producenta

Gwarancja jest ważna przez 5 lat od daty zakupienia produktu. W mało prawdopodobnym wypadku gdy Scaleguard nie nadaje się do naprawy (np. defekt czerwonego lub zielonego światła wskaźnika), produkt należy odesłać z dowodem zakupu.
Gwarancja nie obejmuje żadnych innych urządzeń elektrycznych ani hydraulicznych wykorzystanych przez użytkownika Scaleguard. Nie bierzemy odpowiedzialności za usterki jakichkolwiek urządzeń sprzedanych użytkownikowi pośrednio czy bezpośrednio, poza produktem Scaleguard. Scaleguard nie wpływa na przewodzenie oraz skład mineralny wody jako, że nie wchodzi z nią w kontakt. Z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialności za jakość wody.

Przykładowe realizacje